جهت شرکت در قرعه کشی های خدمات آنلاین به صفحه خدمات آنلاین مراجعه نمایید و جهت اطلاع از نحوه قرعه کشی به صفحه جوایز مراجعه نمایید.
امیدواریم شما از برندگان ما باشید
  • پرداخت هر قبض: یک امتیاز
  • خرید شارژ و بسته بالاتر از 5000 تومان: یک امتیاز
در قرعه‌کشی بُن تن، ده برابر مبلغ خرید خود جایزه نقدی بگیرید
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY